TEL: 0231 550 112
FAX: 0231 550 123
E-mail: primaria.bucecea@yahoo.com

Noutati

ANUNȚ cu privire la Proiectul de hotarâre privind stabilirea (...)

lacetateaneamtului

 ANUNȚ cu privire la Proiectul de hotarâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoane fizice și juridice din orașul Bucecea în anul 2020.

Citeste mai mult

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

lacetateaneamtului

 ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS 

Citeste mai mult

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

lacetateaneamtului

 ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Citeste mai mult

PROIECT DE HOTARÂRE APROBAREA REGULAMENT SVSU ORAȘ BUCECEA

lacetateaneamtului

 PROIECT DE HOTARÂRE APROBAREA REGULAMENT SVSU ORAȘ BUCECEA

Citeste mai mult

ANUNȚ-PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURI DE ACORDARE (...)

lacetateaneamtului

 ANUNȚ-PROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURI DE ACORDARE A INLESNIRII LA PLATA SUB FORMA SCUTIRII UNEI COTE DE 70%

Citeste mai mult

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

lacetateaneamtului

 Procedura-sistem_12_10  GhidProceduraSistem_formatat_A4_12.10

Citeste mai mult

ANUNȚ PROMOVARE FUNCȚIONARI PUBLICI

lacetateaneamtului

 ANUNȚ PROMOVARE FUNCȚIONARI PUBLICI

Citeste mai mult

ANUNȚ PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE (...)

lacetateaneamtului

 ANUNȚ PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI PRIVIND TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE SIMD

Citeste mai mult

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ART.2 DIN HCL 96/2014 (...)

lacetateaneamtului

 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA  ART.2 DIN HCL 96/2014 PRIVIND ÎNSUȘIREA VARIANTEI FINALE A STEMEI ORAȘULUI BUCECEA

Citeste mai mult

noutati de la 11 la 20 din 116

informatii recente

ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE CONSILIER

lacetateaneamtului

 ANUNT ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE CONSILIER

Citeste mai mult

ANUNȚ

lacetateaneamtului

FERMIERII CARE DEȚIN TERENURI AGRICOLE PE RAZA LOCALITĂȚII BUCECEA ȘI AU CULTURILE AFECTATE DE SECETĂ ÎN PROPORȚIE DE PESTE 30% POT DEPUNE ÎNȘTIINȚARE  LA SECRETARIATUL PRIMĂRIEI PÂNĂ ÎN 21.08.2020

Citeste mai mult

Anunt - Proiect de hotarare

lacetateaneamtului

 Proiect de hotarare privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de acordare a unor facilitati (click aici)

Citeste mai mult

Bine ati venit

Viaţa oamenilor pe teritoriul oraşului Bucecea au existat încă din Epoca Bronzului, aşa cum rezultă din cercetarile din anul 1972, cu prilejul săpăturilor de la Complexul de porci Bucecea, când s-au găsit schelete omeneşti, precum şi două vase de lut, unul mai mare şi altul mai mic, ultimul aflându-se în colecţia Muzeului Judeţean Botoşani.

In cartea Aşezări din Moldova (de la paleolitic şi până în secolul al XVIII-lea), apărută la Bucureşti în anul 1970, autorii N. Zaharia, M. Petrescu Dâmboviţa şi Em. Zaharia citează existenţa la jumătatea distanţei dintre Bucecea şi Leorda a unei necropole feudale cu morminte conţinând monede şi obiecte de podoabă. S-au mai găsit în acelaşi loc schelete, obiecte de podoabă şi 13 monede vechi de argint.

Izvoarele scrise vorbesc despre aşezare încă din secolul al XVI-lea. La 15 aprilie 1569, dată la care este atestată localitatea din punct de vedere istoric, Bogdan Lăpuşneanu, domnul Moldovei, face cunoscut faptul că Ana, fiica vistiernicului Eremia a vândut Agafiei satul Vălceşti, pe Siret. După moartea Agafiei, la data de 23 noiembrie 1577, urmaşii ei vând satul domnului Petru Şchiopul pentru 3000 de zloţi tătărăşti, care la rândul lui dărueşte satul Vălceşti mănăstirii Galata. Din documente, reiese faptul că locuitorii se ocupau cu agricultura, cultivând plante (orz, ovăz, bob), crescând animale (oi, porci, cai), ocupându-se de asemenea şi cu albinăritul. Pe Siret, în satul Vălceşti existau 5 mori. Urmaşii lui Petru Şchiopul vor întări satul Vălceşti mănăstirii Galata. Asemenea documente sunt datate la 5 ianuarie 1600 de Ieremia Movilă, la 16 noiembrie 1607 de Mihail Movilă, 11 mai 1603 de Constantin Movilă. O nouă confirmare a satului Vălceşti mănăstirii Galata o dă domnitorul Ştefan Tomşa, la 20 ianuarie 1612. Domnitorul Moise Movilă va întări mănăstirii Galata acest sat. Primul document în care apare denumirea de Bucecea este cel din 22 februarie 1634, dat la Iaşi de Moise Movilă, în care întărind boierului Ursu Ponici o parte din satul Costineşti, arată că acel sat are “vadu’ de moară la pârâul ce-i zicea Bucecea”. Documentul din 28 iunie 1751, al lui Ananie de Botoşani, este important prin faptul că este primul în care apare numele de Vălceşti şi Bucecea. Se consideră că Bucecea a apărut lângă Vălceşti. În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, locuitorii satului Vălceşti s-au mutat în Bucecea, primul sat dispărând. Cauzele pot fi: revărsarea Siretului care a distrus aşezarea sau ultima expediţie a tătarilor. Strămutarea locuitorilor din Vălceşti în Bucecea duce la dezvoltarea acesteia din urmă, astfel că pe timpul domniei lui Ioan Sturdza este înfăţişat târgul Bucecea în anul 1828 de către Dimitrie Ralet ca îmbunătăţire de moşie.

*sursa wikipedia