TEL: 0231 550 112
FAX: 0231 550 123
E-mail: primaria.bucecea@yahoo.com

Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, juridica si de disciplina

  Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, juridica si de disciplina :

1. Apetrei Andrei,

2. Avatamanitei Lucian - Daniel,

3. Panaite Aurel,

4. Poroh Ioan,

5. Zaharia Dumitru.