TEL: 0231 550 112
FAX: 0231 550 123
E-mail: primaria.bucecea@yahoo.com

Aspecte legate de activitatea de finantare in Primaria Bucecea


  Aspecte legate de activitatea de finantare in Primaria Bucecea

       
Veniturile bugetului local sunt constituite din sursele realizate pe teritoriul  orasului Bucecea si din alte surse ,in conformitate cu dispozitiile legii.

    Astfel activitatea desfasurata de Primaria  orasului Bucecea este finantata din urmatoarele surse:
-venituri proprii:
-impozite directe:
-impozitul pe profit;
-impozite si taxe de la populatie;
-impozite pe cladiri si terenuri de la persoane juridice;
-impozite indirecte:
-impozitul pe spectacole;
-taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare;
-taxe judiciare de timbru;
-taxe extrajudiciare de timbru
-taxe din activitati cadastrale si agricultura;
-varsaminte din proditul net al regiilor autonome;
-venituri din concesiuni si inchirieri;
-venituri din dividende;
-venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
-venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice;
-venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului;
-venituti din privatizare;
-cote si sume defalcate din impozitul pe venit :
-cote defalcate din impozitul pe venit;
-sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale;
-cote defalcate din impozitul pe salariu;
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale:
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale;
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei;
-subventii primite de la bugetul de stat:
-subventii primite de la bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare;
-subventii primite de la bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap ;
-subventii primite de la bugetele locale pentru investitii finatate partial din imprumuturi externe;
-subventii primite din fondul de investitie;
-subventii primite de la alte bugete:
-sume primite pentru refacerea locuintelor din zonele calamitate;
-subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului;
-donatii si sponsorizari;
-incasari din rambursarea imprumuturilor acordate :
-incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finatate integral din venituri proprii;
-incasari din rambursarea microcreditelor ,acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit.