Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ACTE ADMINISTRATIVE

In cadrul Primariei orasului Bucecea, in exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunostintă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz,iar consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majoritătii membrilor prezenti, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare si consiliului cere o altă majoritate.
    Toate documentele care circula in si intre diferitele compartimente ale Primariei vor primi un numar de inregistrare din cadrul Programului electronic de urmarire a cererilor.
Salariatii Primariei  orasului Bucecea care au sarcina de a opera in Programul de Urmarire a cererilor au obligatia de a respecta intocmai instructiunile de utlizare a programului (inregistrare, circulatie, expediere), primite in scris.
    Intre diferite compartimente documentele vor circula pe baza de semnatura de predare/primire, intr-un registru sau borderou, in care se va specifica numarul si data inregistrarii documentului, data si ora primirii/predarii, numele si semnatura in clar a celui care a primit documentul.
     Pentru a avea o evidenta corecta a circulatiei documentelor, acestea vor circula fizic in acelasi timp in care vor circula si electronic.
Se interzice trimiterea in operare a unui document pe calculator fara a fi trimis si fizic,sau invers.
     Fiecare compartiment sau directie in parte va stabili care este circuitul normal al fiecarui tip de document, astfel incat sa se elimine pe cat posibil intarzierea nejustificata a rezolvarii unei probleme, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
    Circuitul unui tip de document se poate modifica, in functie de necesitati, de catre fiecare compartiment sau directie in parte, prin stabilirea unor reguli interne, care vor fi aduse la cunostinta tuturor celor implicati in rezolvarea problemei respective.
Salariatii Primariei   Bucecea au obligatia de a rezolva problemele specifice si de a raspunde solicitarilor petentilor in termenele de rezolvare precizate prin Dispozitia Primarului nr. 185/12.02.2005.
Notele interne, transmise intre diferite compartimente, au termen de raspuns 24 orede la data primirii.
   Manuirea si pastrarea sigiliilor care se aplica pe documente, folosite de Consiliul Local, Directiile si Serviciile de specialitate si, se va face numai de catre functionarii publici imputerniciti conform Dispozitiei de Primar nr. 1786/22.05.2005.
     Inregistrarea documentelor se va face numai de catre salariatii special desemnati si instruiti in acest scop.

Sari la conținut