Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografie

       BIBLIOGRAFIE 
 1. Ștefan Ciubotaru. Pagini din istoria învățământului botoșănean 1759-1948, Editura Litera București, 1987.
 2. Petru Belciug, Gânduri despre anii de liceu, Editura Agata, Botoșani, 2003.
 3. Andrei Cardaș, BOTOȘANI, Monografie, Editura Sport – Turism,București, 1980.
 4. Mihai Florea, Drumuri și condeie, Editura pentru turism, București, 1974.
 5. Andrei Cardaș, Dumitru Ignat Gheorghe Slavic, Ghid turistic, Botoșani, Editura Sport – Turism, 1983.
 6. Cornel Secu, Ghid turistic, Editura Sedona, 2001.
 7. Ion H. Ciubotaru, Folclor poetic, cântece și strigături din județul Botoșani, Antologie, 1980.
 8. Ion Sposib, Vasile Afedoaie și Maria Comănescu, Monografia comunei Bucecea, 1973, prezentare dactilografiată.
 9. Înscrisuri din arhivele comunei și orașului Bucecea.
 10. Manuscrise sau informații primite de la diferite personalități din localitatea Bucecea și anume: Ion Sposib, Petru Belciug, Radu Vatavu, Valeriu Morcov, Ștefan Mureșan, Dumitru Sacaliuc, Viorel Maxim, Doina Apetrei, Bogdan Suruciuc, Vasile Cojocaru, Dumitru Buțerchi, Ioan Varasciuc
 11. N. Zaharia, M. Petrescu Dâmbovița și Em. Zaharia, Așezări din Moldova (de la paleolitic și până în secolul al XVIII-lea), București, 1970.
 12. V.C. Nădejde și Ion Titu, Dicționarul geografic al județului Botoșani, București, 1981.
 13. Informații primite de la personalități locale actuale (anul 2010) în domeniul medical, cultural, religios, industrial: Viorel Maxim, Stanislav Ciompela, Vasile Cojocaru,
 14. I. Murariu Iarmaroace și târguri săptămânale în Moldova (1774-1832), 1981.
 15. Al. Păunescu, P. Șadurschi, Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. Hierasus, X. 1996, paginile 83-93.
 16. Eduard Setnic, Contribuții documentare la istoria satului Vălcești, Acta Moldaviae Septentrionalis, Botoșani,
 17. Narcis Dorin Ion, Castele, palate și conace din România, volumul 1, București, 2002.
 18. Moldova în epoca feudalismului, Chișinău, 1975, volumul VII, partea l și partea a II-a.
 19. Dumitru Părăscuță, Evoluția istorică a așezărilor omenești din zona Bucecea, din cele mai vechi timpuri și până în 1918, Iași,1994.
 20. Ștefan Ciubotaru, Pagini din istoria învățământului botoșănean, (1759-1948), 1987.
 21. Monografia orașului Botoșani: Premisele geografice în care s-au format așezările din județul
 22. Botoșani; Continuitatea în teritoriu a populației autohtone,
 23. Monografia orașului Botoșani. (Capitolele referitoare la așezarea Bucecea).
 24. Monografia orașului Botoșani: Statutul istorico-geografic al localităților în actualul teritoriual județului Botoșani; Considerații privind apariția și evoluția așezărilor umane.
 25. Nicu Filipescu-Dubău, Dicționarul geografic al județului Botoșani, 1821, pag. 63.
 26. C. Istrate, Condica Visteriei Moldovei din anul 1816, A.I.I.A. D. Xenopol, Iași, 1985, pag. 98.
 27. „Statutul istorico-geografic al localităților în actualul teritoriu al județului Botoșani,” D.I.R., veacul 16-17, Moldova, vol. 4, București, 1952-1956, pag. 224.
 28. Ibidem. D.I.R. veacul 17, Moldova, vol.4, București, pag.91.
 29. N. Stoicescu Repertoriul bibliografic al Moldovei, București, 1927, pag.13.
 30. Atestarea și evoluția târgurilor pe teritoriul județului Botoșani (Monografia județuluiBotoșani, pagina 336)
 31. Th. Codrescu Uricariul, vol.7, pag.242.
 32. D. Ciurea, Organizarea administrativă a statului feudal Moldova, sec. 14-17, 1965, pag.64.
 33. Raionarea, factor de întărire a patriei noastre, București, 1950, pag. 6
 34. Sergiu Manolache, De la Cucorăni la Eminescu, Monografie ilustrată, 2007, pag.49.
 35. Ibidem, pag.50
 36. Ibidem. p.51
 37. Ibidem. p 51
 38. Ibidem, pag. 95
 39. Ibidem, p52
 40. Ibidem, pag. 176
 41. Ibidem, pag. 176
 42. Ibidem, pag. 176
 43. Ibidem, pag. 176
 44. Conacul Miclescu din Călinești. Document aflat în arhiva conacului.
 45. Acad. Alexandru Graur, Nume de persoane, București, Ed. Științifică, 1965, pag.5
 46. Iorgu Iordan, Dicționar al numelor de familie românești, București, Ed. Științifică și Enciclopedică, 1983, pa. 159.
 47. Laura Adelina Ciobanu, Studiu etnografic și dialectal, comuna Bucecea, 2004.
 48. Dr. Angela Olariu Paveliuc, Arta populară din Zona Botoșanilor, Scoarțe și lăicere, Nr4, pag. 19-22.
 49. Iorgu Iordan, Graiul putnean în „Ethnos” (Focșani), 1941, nr.1, pag. 90-117, republicat în Scrieri ales, București, 1968, pag. 23-247.
 50. Scrisoarea nr. 5021 din 18 octombrie 2004 către Primăria orașului Bucecea, semnată de prof. Carolina Setnic de la Grupul Școlar Bucecea și de către cunoscutul muzeograf Edurd Setnic de la Muzeul Județean Botoșani.
 51. Jurnalul de dimineață, Botoșani, din 4-11 octombrie 2003, pag.8, articol semnat de Ionel Bejenaru.
 52. Jurnalul de dimineață, pagina „Evenimente” din 17 aprilie 2002, Nr. 758, pag. 4, „Târgul Bucecea – ctitoria boierului Alecu Ralet” ( I), Ionel Bejenaru.
 53. Bălan Ștefan, Istoria științei și tehnicii în România. Date cronologice, Edituta Academiei, București, 1985, pag.251, 294.
 54. Posea, N.Filipescu Gheorghe Emil, în Personalități românești ale științei naturii. Dicționar, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, pag. 151-152.
 55. Bejenaru Ionel, Gheorghe Em. Filipescu, în Caiete botoșănene („Ateneu” Bacău), septembrie 1984, pag.4.
 56. Vitcu Dumitru, Diplomații Unirii, Editura Academiei, București, 1979, pag.50, 52, 55
 57. Bodunescu Ion, Diplomația românească în slujba independenței, Editura Junimea, Iași, 1978, pag. 47.
 58. Ralleti D. Suvenire și Impresii de călătorie în România, Bulgarie, Constantinopole, Paris, 1858.
 59. Anghelescu Mircea, Un scriitor al Unirii, în „Luceafărul”, București, 21 octombrie 1978, pag.1 și 6.
 60. Bejenaru Ionel, Doi revoluționari pașoptiști botoșăneni în Bucovina: Nicolae Pisoski și Dimitrie Rallet, în „Hierasus”, VI, Muzeul Județean Botoșani, 1986, pag. 223-226.
 61. Tomegea Vasile, colab. „ Neculai Stoleru, în Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, Iași, 1986, pag. 321-331.
 62. Bejenaru Ionel, Neculai Stoleru, în „Caiete botoșănene” („Ateneu”, Bacău), octombrie 1986, pag. 4.
 63. Predescu Lucian, Enciclopedia „Cugetarea”, București, 1940, pag. 841.
 64. Răutu N. „Istoria Liceului Laurean din Botoșani – 1859 – 1909, tip. „Reînvierea”, Botoșani, 1909.
 65. Soran V. Farcaș, Sidonia, Teodorescu Emanoil C., în „Personalități românești ale științelor naturii și tehnicii”, Dicționar, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982, pag. 384 – 385.)
 66. Bejenaru Ionel, Emanoil C. Teodorescu, în „Caiete botoșănene” („Ateneu”, Bacău), decembrie 1986, pag. 4.
 67. Jurnalul de dimineață, pagina „Evenimente” din 19 aprilie 2002, Nr. 760, pag. 4, „Târgul Bucecea – ctitoria boierului Alecu Ralet” (II), Ionel Bejenaru.
 68. Jurnalul de dimineață, Nr. 1364, pag. 1și 16, Botoșani, 13 septembrie 2004.
 69. Arhivele Naționale, Filiala Iași. Dosar 58 Tr. 884, Răspunsul Departamental din Iași la întrebarea Eforiei din Botoșani cum să procedeze cu cei ce nu păstrează curățenia.
Sari la conținut