Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Legislatie

Model solicitare legea 544/2001

Legea nr. 50 din 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

Legea nr. 52 din 21.01.2003 privind transparența decizională în administrația pubică

Lege nr. 350 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu completarile ulterioare.

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii.

Lege nr. 114/1996 completata Legea locuintei.

Legea fondului funciar nr. 18 din 1991

Hotărârea nr. 273 din 1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor

Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale

Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03.04.2019 privind Codul Administrativ

Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr. 144 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate

Legea-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Sari la conținut