Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

OBIECTIV DE ACTIVITATE

 Primaria orasului Bucecea, ca institutie publica,are ca obiect de activitate:

Dreptul si capacitatea efectiva de a rezolva  si gestiona in nume propriu  si sub responsabilitatea lor o parte importanta a treburilor publice ,in interesul colectivitatii locale pe care o reprezinta.

Au initiativa si hotarasc ,cu respectarea legii, in probleme de interes local,cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice .In acest sens ,institutia publica are urmatorele responsabilitati:

Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateni

Organizarea si dezvoltarea localitatii :economico-sociala,urbanistica si de amenajare a teritoriului ,protectia mediului;

Gestiunea financiara si patrimoniala in baza principiilor de autonomie locala ,conform legii;

Servicii publice locala;

Asistenta ,ajutor social si protectie a drepturilor copilului;

Libera initiativa si concurenta loiala asigurand libertatea comertului;
 

Functionarea institutiilor de invatamant ,sanitare ,cultura ,tineret si sport,potrivit legii;

Organizarea interna a Primariei;

Asigurarea ordinii publice;

Asigurarea desfasurarii activitatilor stiintifice,culturale ,artistice,sportive si de agrement;

Prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor ,catastrofelor ,incendiilor ,epidemiilor sau epizotiilor;

 Alte domenii corespunzatoare nevoilor colectivitatii locale aflate in sfera de competenta a autoritatilor administratiei publice locale ,in conformitate legea 215/2001 si cu  alte prevederi legislative in vigoare.

Sari la conținut