Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunturi

LEGISLATIA PE CARE SE INTEMEIAZA REALIZAREA PROIECTELOR

Legislatia pe care se intemeiaza realizarea proiectelor este urmatoarea:

1.Legea 315/2004 privind dezvoltarea regionala;
2.O.U.G. 45/2003 privind finantele publice locale ;
3.O.U.G. 63/1999 ,modificata prin O.G. 6/2002 si O.G. 94/2004;
4.O.U.G.60/2001,modificata si completata prin Legea  212/2002 ,Legea 386/2003, O.U.G. 106/2003,Legea 35/2004 ,O.G. 75/2004 ,Legea 528/2004,O.U.G . 40/2005, Legea 237/2005;
5.H.G. 621/2002 pentru aprobarea O.G. 16/2002 privind parteneriatul public privat ;
6.Legea 470/2002 modificata prin Legea 528/2004 si O.T.U. 15/2003;
7.Directiva 85/337/E.E.C. modificata prin 97/11/E.C., transpusa prin H.G. nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri ,modificata de H.G. 1705/2004;
8.Directiva 90/313/E.C. privind accesul liber la informatia de mediu ,transpusa prin H.G. 878/2005 privind accesul liber la informatia privind mediul ;
9.Directiva  94/62 privind controlul emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea benzinei si distributia sa de la terminale la statiile service;
10.Directiva cadru 96/62,directivele „fiice”:99/30,2000/69,2002/3,H.G. 568/2001,O.M.592/2002,O.M.A.P.N.1103/2002,O.M.I.R.337/2001;
11.Directiva 75/439/C.E.E. transpusa prin H.G.662/2002 privind gestionarea uleiurilor uzate;
12.Directiva 96/59/C.E.E. transpusa prin H.G. nr.173/2000 privind reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifeniilor policlorurati si ale altor compusi similari;
13.Directiva 2000/76/C.E.  transpusa prin H.G. 128/2002 privind incinerarea deseurilor ,completata de H.G. 268/2005;
14.Directiva 94/62/C.E.E. transpusa prin H.G. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje ,completata de Legea 90/2004;
15.Directiva 91/157/C.E. transpusa prin H.G. 1057/2002  privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase ;
16.Directiva Consiliului 91/271/E.E.C. privind epurarea apelor uzate urbane ;
17.Directiva 96/82/C.E.  SEVESO II privind controlul asupra pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase transpusa prin H.G. nr. 95/2003;
18.Directiva 2001/80/E.C. privind limitarea emisiilor anumitor poluanti ai aerului de la instalaatiile mari de ardere transpusa prin H.G. nr. 541/2003 completata de H.G. 322/2005;
19. Directiva 1999/13 privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili,datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalatii transpusa prin H.G. nr.699/2003 ,completata cu H.G. 1902/2004;
20.Directiva cadru 75/442/C.E.E. transpusa prin O.U.G. 78/2000 aprobata cu modificari prin Legea nr.426/2001 privind regimul deseurilor ;
21.Directiva 1999/31/C.E. transpusa prin H.G. 162/2002  privind depozitarea deseurilor ,completata cu H.G. 349/2005.

Sari la conținut